Bpbyms 200WP, 750WP, 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Bpbyms 200WP, 750WP, 800WP

Bpbyms 200WP, 750WP, 800WP

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Bình Phương
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa