Bpalatox 25EC, 50EC, 100EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bpalatox 25EC, 50EC, 100EC

Bpalatox 25EC, 50EC, 100EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Bình Phương
  • Đối tượng phòng trừ:

    25EC: bọ trĩ/ lúa 50EC: sâu cuốn lá/ lúa 100EC: sâu khoang/ lạc