Boxing 405EC, 485EC, 88.88EC, 99.99EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Boxing 405EC, 485EC, 88.88EC, 99.99EW

Boxing 405EC, 485EC, 88.88EC, 99.99EW

  • Hoạt chất: Lambda-cyhalothrin 2g/l (15g/l), (2g/l), (50g/l) + Phoxim 120g/l (20g/l), (20g/l), (30g/l) + Profenofos 283g/l (450g/l), (66.88g/l), (19.99g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    405EC: Rầy nâu, sâu đục thân/ lúa 485EC: Rầy nâu, sâu đục thân/lúa; mọt đục cành, rệp sáp/cà phê 88.88EC: Bọ trĩ, sâu cuốn lá/lúa 99.99EW: Sâu đục thân/ lúa