Boxin-TSC 25EC, 250WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Boxin-TSC 25EC, 250WP

Boxin-TSC 25EC, 250WP

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 50g/l (50g/kg) +200g/l (200g/kg) Spinosad
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu xanh/bắp cải