Boxer 15 GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Boxer 15 GR

  • Hoạt chất: Metaldehyde
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ NN Chiến Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa