Bowing 666EC, 747EC, 777EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bowing 666EC, 747EC, 777EC

Bowing 666EC, 747EC, 777EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 40g/l (40g/l), (40g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l (410g/l), (437g/l) + Dimethoate 226g/l, (297g/l), (300g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ
  • Đối tượng phòng trừ:

    666EC: Sâu đục thân/ngô747EC: rệp sáp/cà phê777EC: sâu cuốn lá/lúa