Bora-Care 40SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ mối » Bora-Care 40SC

Bora-Care 40SC

  • Hoạt chất: Disodium Octoborate Tetrahydrate
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Toàn Diện
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối/công trình xây dựng