Bop 600EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bop 600EC

  • Hoạt chất: Carbosulfan 200 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    mọt đục cành, rệp sáp/ cà phê; sâu đục thân/lúa; sâu đục cành, sâu đục thân/điều