Boom 30EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Boom 30EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/ lúa