Bonzer 10EC, 200EC, 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Bonzer 10EC, 200EC, 300EC

Bonzer 10EC, 200EC, 300EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV MeKong
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng