Bonus-gold 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bonus-gold 500EC

Bonus-gold 500EC

  • Hoạt chất: Buprofezin 100g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu, sâu đục thân/lúa