Bonus 40 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bonus 40 EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp sáp/cà phê, sâu đục thân/ lúa