Bombigold 500WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bombigold 500WG

Bombigold 500WG

  • Hoạt chất: Dinotefuran 100g/kg + Imidacloprid 150g/kg + Thiamethoxam 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa