Bom-annong 525SE, 650WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Bom-annong 525SE, 650WP

Bom-annong 525SE, 650WP

  • Hoạt chất: Isoprothionale 400g/kg (200g/l) + Tricyclazole 250g/kg (325g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa