Bolo 25SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bolo 25SC

  • Hoạt chất: Buprofezin (min 98 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH UPL Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/lúa