Boema 19EC, 50EC, 50WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Boema 19EC, 50EC, 50WG

Boema 19EC, 50EC, 50WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SAM
  • Đối tượng phòng trừ:

    19EC: sâu tơ/bắp cải50EC: Sâu cuốn lá/ lúa, nhện đỏ/ cam50WG: Sâu cuốn lá/lúa, sâu tơ/ bắp cải