Boaza 0.3EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Boaza 0.3EC

  • Hoạt chất: Azadirachtin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông Duyên
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu tơ/bắp cải