Boama 2.0EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Boama 2.0EC

  • Hoạt chất: Abamectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV Trí Văn Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa