BM Diuron 80 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » BM Diuron 80 WP

BM Diuron 80 WP

  • Hoạt chất: Diuron (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Behn Meyer Agricare Vietnam Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ mía, vùng đất chưa trồng trọt