Blugent 75SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Blugent 75SC

Blugent 75SC

  • Hoạt chất: Fipronil 50 g/l + Indoxacarb 25 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa