Blubem 777WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Blubem 777WP

  • Hoạt chất: Carbendazim 450g/kg + Ningnanmycin 18g/kg + Tricyclazole 309g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa