Blockan 25SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Blockan 25SC

  • Hoạt chất: Flutriafol (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt /lúa; đốm đen, phấn trắng/ hoa hồng; thán thư/cà phê; phấn trắng, héo đen đầu lá/cao su; đốm lá/lạc; thán thư/ hồ tiêu, ca cao