Bizet 41 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bizet 41 SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Sinon Corporation, Taiwan
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ đất không trồng trọt