Bixanil 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Bixanil 500SC

Bixanil 500SC

  • Hoạt chất: Fenoxanil 150g/l + Tricyclazole 350g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa