Biwonusa 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Biwonusa 800WP

Biwonusa 800WP

  • Hoạt chất: Metiram complex 650g/kg + Thiamethoxam 150g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM sx Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/ lúa