Bitric 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bitric 500WP

  • Hoạt chất: Bismerthiazol 400g/kg + Tricyclazole 100g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Việt Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/lúa