Bitox 40 EC, 50 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bitox 40 EC, 50 EC

Bitox 40 EC, 50 EC

  • Hoạt chất: Dimethoate (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ xít/ lúa