Bitadin WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bitadin WP

  • Hoạt chất: Bacillus thuringiensis var. kurstaki 16.000 IU + Granulosis virus 108 PIB
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông Sinh
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu ăn lá, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang/ rau; sâu xanh, sâu xanh da láng, sâu khoang, sâu đục thân, sâu đục quả/ bông vải, thuốc lá; sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa; sâu róm/ thông;rệp bông xơ/ mía