Bisben 915 OD – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Bisben 915 OD

Bisben 915 OD

  • Hoạt chất: Bispyribac-sodium 15g/l + Thiobencarb 900 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng