Bipiphosate 480SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Bipiphosate 480SL

Bipiphosate 480SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Bình Phương
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ đất không trọng trọt