Biperin 50EC, 100EC, 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Biperin 50EC, 100EC, 250EC

Biperin 50EC, 100EC, 250EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Bình Phương
  • Đối tượng phòng trừ:

    50EC: bọ xít/ lúa100EC: sâu cuốn lá/ lúa250EC: sâu xanh da láng/ đậu tương