Biozol 505SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Biozol 505SC

  • Hoạt chất: Carbendazim 500 g/l + Hexaconazole 5 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa