Biovip 1.5 x 109 bào tử/g – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Biovip 1.5 x 109 bào tử/g

Biovip 1.5 x 109 bào tử/g

  • Hoạt chất: Beauveria bassiana Vuill
  • Tổ chức đăng ký: Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy, bọ xít/ lúa