Biorosamil 0.25PA, 72WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Biorosamil 0.25PA, 72WP

Biorosamil 0.25PA, 72WP

  • Hoạt chất: Mancozeb 0.24% (64%) + Metalaxyl 0.01% (8 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty tNhH SX - TM Tô Ba
  • Đối tượng phòng trừ:

    Loét sọc mặt cạo/cao su