Bion 50 WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bion 50 WG

  • Hoạt chất: Acibenzolar- S -methyl (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/ lúa