Biomax 1 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Biomax 1 EC

  • Hoạt chất: Azadirachtin 0.6% + Matrine 0.4%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Vật tư NN Phương Đông
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu xanh bướm trắng, rệp muội, sâu tơ/ bắp cải, cải xanh; sâu xanh da láng/ đậu tương, cà chua; rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ, rệp muội/ chè; bọ nhảy/ cải làn; rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa; nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rệp muội/ cam; sâu vẽ bùa, rệp muội, nhện đỏ/ quýt