Biodazim 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Biodazim 500SC

Biodazim 500SC

  • Hoạt chất: Carbendazim (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/ lúa