Biocin 16 WP, 8000 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Biocin 16 WP, 8000 SC

Biocin 16 WP, 8000 SC

  • Hoạt chất: Bacillus thuringiensis var.kurstaki
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    16WP: sâu tơ/ rau cải, sâu xanh da láng/ lạc8000SC: sâu tơ rau cải, bắp cải; sâu xanh da láng/ đậu