Biobac 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Biobac 50WP

  • Hoạt chất: Bacillus subtilis
  • Tổ chức đăng ký: Bion Tech Inc.,
  • Đối tượng phòng trừ:

    héo xanh/ cà chua; phấn trắng/ dâu tây; thối rễ/ súp lơ, sưng rễ/ bắp cải