Bio Azadi 0.3SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bio Azadi 0.3SL

Bio Azadi 0.3SL

  • Hoạt chất: Azadirachtin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH CNSH Điền Trang Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ/ nho