Bintang 50.49EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bintang 50.49EC

Bintang 50.49EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 45.9% + Cypermethrin 4.59%
  • Tổ chức đăng ký: Hextar Chemicals Sdn. Bhd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu đục thân/ lúa, rệp sáp/cà phê