Binova 45WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Binova 45WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 20% + Buprofezin 25%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa