Binhtaxyl 25 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Binhtaxyl 25 EC

Binhtaxyl 25 EC

  • Hoạt chất: Metalaxyl (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Bailing Agrochemical Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    mốc sương/ khoai tây; đốm lá/ lạc