Binhtac 20EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Binhtac 20EC

Binhtac 20EC

  • Hoạt chất: Amitraz (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Bailing Agrochemical Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện gié/ lúa