Binhnon 40 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Binhnon 40 EC

Binhnon 40 EC

  • Hoạt chất: Diazinon (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Bailing Agrochemical Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ xít, sâu đục thân/ lúa