Binhfos 50 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Binhfos 50 EC

Binhfos 50 EC

  • Hoạt chất: Profenofos (min 87%)
  • Tổ chức đăng ký: Bailing Agrochemical Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ/ lúa; rệp, sâu khoang/ bông vải; rệp/ ngô