Binbinmy 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Binbinmy 80WP

Binbinmy 80WP

  • Hoạt chất: Kasugamycin 5% + Tricyclazole 75%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thiên Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn, bạc lá, lem lép hạt/lúa