Bimvin 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bimvin 250SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa