Bimtil 550 SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Bimtil 550 SE

Bimtil 550 SE

  • Hoạt chất: Propiconazole 150g/l + Tricyclazole 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá/ lúa