Bimsuper 650SC, 800.8WP, 855WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Bimsuper 650SC, 800.8WP, 855WP

Bimsuper 650SC, 800.8WP, 855WP

  • Hoạt chất: Sulfur 450g/l (655g/kg), (800g/kg) + Tricyclazole 200g/l (200g/kg), (0.8g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    800.8WP: vàng lá/ lúa 650SC, 855WP: đạo ôn/ lúa